Št. dokumenta:
Naziv podjetja:
Naslov podjetja:
Št. pošte in kraj:
Podatki o vozilu (reg. št.):
Kilometrina (€):
Podatki o podjetju
Lokacije
Generator
Mesec:
Št. nalogov:
Delovni dnevi (poleg že vključenega tedna):
Vnesite lokacijo vsako v svojo vrstico, kilometre ločite s podpičjem ";"

Primer: postojna - koper ; 58.5
Podatki o delavcu:
Generator potnih nalogov - kilometrina
verzija: 2018.06.3